สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  สมัครสมาชิก
 เฉพาะผู้ดูแลระบบ 
เฉพาะผู้ดูแลระบบเขียนบทความได้ที่นี่
ออกจากระบบผู้ดูแล
 เมนูหลัก 
· หน้าแรก
· กระดานข่าว(Webboard)
· ข่าวสารส่วนตัว
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหาสาระพัดประโยชน์
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ 
 หน้าหลัก
 สสอ.วัฒนานคร
 รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
 รพ.สต.บ้านคลองมะนาว
 รพ.สต.บ้านหนองหอย
 รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ
 รพ.สต.บ้านหนองเทา
 รพ.สต.บ้านทับใหม่
 รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส
 รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว
 รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม
 รพ.สต.บ้านห้วยชัน
 รพ.สต.บ้านหนองแวง
 รพ.สต.บ้านแซร์ออ
 รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ
 รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย
 รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา
 รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน
 รพ.สต.บ้านคลองทราย
 รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง
 รพ.สต.บ้านคลองคันโท
 รพ.สต.บ้านท่าช้าง
 รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง(สาขาห้วยโจด)
 รพ.วัฒนานคร
 เว็บไซน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 รพ.สต.หนองแวง
 รพ.สต.ห้วยชัน
 รพ.สต.หนองหอย
 รพ.สต.คลองมะนาว
 รพ.สต.ใหม่ศรีจำปา
 รพ.สต.ห้วยโจด

 หน่วยงานสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว


สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสระแก้ว


กระทรวงสาธารณสุข


สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช.)


สำนักระบาดวิทยา
เขต3 ชลบุรี


สมาคมหมออนามัย

 ราคาทองคำ 

โปรแกรมดาวน์โหลด

Datacenter Subdistrict Health Promoting Hospitalโปรแกรมบริหารจัดการระบบงาน JHCIS
ช่วยแก้ไขระบบข้อมูลเรียกดูรายงานและข้อมูลในการทำงาน
  ดาน์โหลดได้ที่นี่ DC_SHPH.rar  
    คู่มือระบบงานโปรแกรม manual_dc_shph
ติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook    https://www.facebook.com/dcshph


ข่าวสารวันนี้

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. 0 SIRILADA 33   22/08/2014 : 12:04 
SIRILADA ล่าสุด
 แจ้งส่งตัวอย่างเล่ม 5 ส 0 boonyeun 27   22/08/2014 : 09:00 
boonyeun ล่าสุด
 ส่งคู่มือการ refer จังหวัดสระแก้ว 0 toy 53   21/08/2014 : 09:51 
toy ล่าสุด
 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทำ 5 ส. 21 217 347   21/08/2014 : 08:55 
pancake ล่าสุด
 ขอความร่วมมือ214 เยี่ยมบ้าน ดช.ภานุมาศ จาดสุข 0 toy 49   20/08/2014 : 14:07 
toy ล่าสุด
 โครงการงดเข้าพรรษา 6 หน.ภัย 359   20/08/2014 : 12:00 
หน.ภัย ล่าสุด
 ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญประชุม ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประชุม 0 boonyeun 97   19/08/2014 : 16:49 
boonyeun ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 4 kanjana 545   19/08/2014 : 14:57 
202 ล่าสุด
 ช่วยเหลือนักกีฬาพิการ 0 หน.ภัย 35   19/08/2014 : 14:10 
หน.ภัย ล่าสุด
 แจ้งงานประเมินแพทย์แผนไทย (ที่ที่ยังไม่ส่ง ด่วนค่ะ) 0 Tungmay 63   19/08/2014 : 09:52 
Tungmay ล่าสุด
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 8 JN 447   19/08/2014 : 09:27 
JN ล่าสุด
 ถึง 206 1 toy 57   18/08/2014 : 15:58 
206 ล่าสุด
 ส่งตารางการคีย์ข้อมูลปี58 ตามปีงบประมาณของสปสช.และ QOF 0 toy 78   18/08/2014 : 15:39 
toy ล่าสุด
 แจ้งการโอนค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือน กรกฎาคม57 2 kanjana 69   18/08/2014 : 15:18 
203 ล่าสุด
 แจ้งการอบรม การจัดทำบัญชีการเงิน 2 kanjana 207   18/08/2014 : 11:31 
นาวิกโยธิน79 ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงิน ประกันสังคมงวด5/2557 1 kanjana 69   18/08/2014 : 11:09 
205 ล่าสุด
 เชิญร่วมพิธีมอบทราย+น้ำยา ณ.สสจ 20 ส.ค.57 ขอ สอ.ละ 1 คน 0 สายลมแสงแดด65 55   18/08/2014 : 10:06 
สายลมแสงแดด65 ล่าสุด
 มาตรการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 0 หน.ภัย 42   18/08/2014 : 09:25 
หน.ภัย ล่าสุด
 ขอเชิญอบรมรมฟื้นฟู sterile technique 1 toy 92   18/08/2014 : 09:06 
205 ล่าสุด
 รายชื่อต้องติดตาม (งานยาเสพติด) 4 JN 230   16/08/2014 : 00:43 
JN ล่าสุด
 ขอข้อมูลอาชีวอนามัย 3 แผ่น 2 JN 428   15/08/2014 : 11:27 
205 ล่าสุด
 แจ้งให้ผู้ป่วยที่ตัดรองเท้ามารับรองเท้า 1 toy 107   14/08/2014 : 14:06 
205 ล่าสุด
 ส่งประกาศรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 0 SIRILADA 141   14/08/2014 : 10:21 
SIRILADA ล่าสุด
 แจ้งประชาสัมพันธ์ทันตาภิบาล 0 Tungmay 91   13/08/2014 : 09:50 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้งเรื่องส่งแบบประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทย 0 Tungmay 87   13/08/2014 : 09:30 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้ง 203 218 0 Tungmay 96   08/08/2014 : 16:37 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้งแผนการออกประเมินการขึ้นทะเบียน PCU 0 kanjana 143   08/08/2014 : 15:12 
kanjana ล่าสุด
 แจ้งการสรุปค่าตอบแทนพิเศษ 1 kanjana 473   07/08/2014 : 10:59 
219 ล่าสุด
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปรองดอง/สมานฉันท์ 1 JN 225   05/08/2014 : 10:12 
JN ล่าสุด
 แจ้งการสรุปค่าตอบแทนพิเศษ 0 kanjana 151   04/08/2014 : 21:30 
kanjana ล่าสุด
 ด่วนแจ้งข้าราชการทุกท่านทราบ 0 kanjana 186   04/08/2014 : 14:57 
kanjana ล่าสุด
 ส่งCPG ACS และภาวะHypoglycemia 1 toy 138   04/08/2014 : 11:17 
จารุวรรณ ล่าสุด
 ส่่งCPG ACS และภาวะhypoglycemia 0 toy 96   04/08/2014 : 10:19 
toy ล่าสุด
 การเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผู้พิการในวันที่ 8 สิงหาคม57 0 toy 298   04/08/2014 : 09:51 
toy ล่าสุด
 Key พลังงาน 2 หน.ภัย 134   04/08/2014 : 09:01 
หน.ภัย ล่าสุด
 ส่งแบบลงคะแนนประเมินผลงาน 2-57 0 boonyeun 157   02/08/2014 : 12:28 
boonyeun ล่าสุด
 Key รับยา SINAP ด้วย 1 JN 2968   01/08/2014 : 15:08 
JN ล่าสุด
 แจ้งแผนการประเมินเลื่อน 2-57 2 boonyeun 285   31/07/2014 : 10:42 
210 ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงินประกันสังคม งวด3-4-2557 3 kanjana 199   31/07/2014 : 10:35 
210 ล่าสุด
 ขอข้อมูลพยาบาลเวชฯ (Update) 6 JN 255   29/07/2014 : 14:02 
209 ล่าสุด
 แจ้งทุกแห่งครับ..นัดไปรับทรายอะเบท ที่.หอสมุดจังหวัด 30 ก.ค 1 สายลมแสงแดด65 153   28/07/2014 : 11:15 
นาวิกโยธิน79 ล่าสุด
 แจ้งแนวทาง/วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเงินบำรุง 1 boonyeun 168   25/07/2014 : 19:58 
รณรงค์ ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมวิชาการ 0 JN 196   25/07/2014 : 13:33 
JN ล่าสุด
 เชิญประชุม งานส่งเสริม + ข้อมูล 9 nongtor 421   25/07/2014 : 08:49 
jumi ล่าสุด
 ขอรายชื่อผู้พิการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินและจดทะเบียน 6 toy 362   24/07/2014 : 22:16 
201 ล่าสุด
 ขอข้อมูล วัด สำนักสงฆ์ โรงเรียน ที่เป็นปัจจุบัน 19 หน.ภัย 504   24/07/2014 : 12:04 
pancake ล่าสุด
 ขอทราบผลการดำเนินงานยาเสพติด กรกฎาคม 2557 2 JN 3610   22/07/2014 : 08:58 
jumi ล่าสุด
 ย้ำ..ทุกสอ..มีประชุม บ่าย วันพุธ 23ก.ค.57 3 สายลมแสงแดด65 254   21/07/2014 : 13:42 
220 ล่าสุด
 ขอรายงานอนามัยแม่และเด็กงวดที่3/57 2 toy 254   20/07/2014 : 16:58 
205 ล่าสุด
 แจ้งให้ประเมินกองทุน ปี 57 1 JN 162   19/07/2014 : 20:54 
201 ล่าสุด
 แจ้งความผิดพลาดในการจ่ายเสื้อ 5 ส 0 boonyeun 172   18/07/2014 : 15:00 
boonyeun ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงิน ประกันสังคมงวด 2/2557 1 kanjana 216   18/07/2014 : 08:01 
205 ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 5 ส 3 boonyeun 237   17/07/2014 : 14:33 
จารุวรรณ ล่าสุด
 ประชุม MCH board 2 toy 286   17/07/2014 : 11:13 
นาวิกโยธิน79 ล่าสุด
 ขอให้ พกส.ทุกท่าน ออกมากรอกข้อมูล 1 boonyeun 213   17/07/2014 : 10:41 
205 ล่าสุด
 รพ.สต.ใดค้องการใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 18 217 1064   16/07/2014 : 10:34 
220 ล่าสุด
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 Tungmay 194   15/07/2014 : 10:55 
210 ล่าสุด
 ที่ใดที่ขอฟอร์มแบบซักประวัติแพทย์แผนไทย 2 nongtor 195   15/07/2014 : 08:54 
208 ล่าสุด
 แจ้งแผนประเมิน 5 ส 5 boonyeun 430   14/07/2014 : 10:11 
boonyeun ล่าสุด
 เชิญประชุมงานวิชาการ แนวทางดูแลผู้ป่วย 0 217 201   13/07/2014 : 14:32 
217 ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมสรุปบผลการนิเทศงานบูรณาการ 0 boonyeun 209   09/07/2014 : 13:53 
boonyeun ล่าสุด
 แจ้งการประชุมจัดทำข้อมูลด่วนที่สุด 1 kanjana 290   09/07/2014 : 12:03 
นาวิกโยธิน79 ล่าสุด
 ส่งข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานความดันรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียน 0 toy 155   09/07/2014 : 11:36 
toy ล่าสุด
 ขอข้อมูล งาน NCD ค่ะ 7 Tungmay 388   08/07/2014 : 17:08 
221 ล่าสุด
 ขอแผนงานกองทุนสุขภาพระดับตำบลทุกแห่ง 1 JN 170   08/07/2014 : 16:22 
205 ล่าสุด
 การจัดงบยา ปี 57(ใหม่) 20 หน.ภัย 655   08/07/2014 : 13:53 
203 ล่าสุด
 แจ้งประเมิน ศพด.คุณภาพ 6 JN 595   08/07/2014 : 10:11 
JN ล่าสุด
 ประเมิน อำเภอควบคุมโรค 16 ก.ค. 57 0 217 171   07/07/2014 : 15:02 
217 ล่าสุด
 แจ้งอบรม ผช.แพทย์แผนไทย 0 Tungmay 192   07/07/2014 : 14:37 
Tungmay ล่าสุด
 ขอเชิญ รพ.สต ทุกแห่ง ประชุม Hos-WAIS 2 Tungmay 294   07/07/2014 : 08:35 
210 ล่าสุด
 ส่งตรวจLab รายปีและแนวปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยมาแม่ข่าย 0 toy 199   06/07/2014 : 15:59 
toy ล่าสุด
 แจ้งทีม Safe Sex ทีมจัดสถานที่วันที่ 30 /6/57 ที่สสจ. HWP 0 Tungmay 186   03/07/2014 : 15:20 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องผ้า /สั่งผ้าจ้า 2 Tungmay 232   03/07/2014 : 14:47 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้งทันตาภิบาล !! 0 Tungmay 194   02/07/2014 : 11:37 
Tungmay ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมขึ้นทะเบียน PCU 2 kanjana 251   01/07/2014 : 20:12 
208 ล่าสุด
 แจ้งแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ 1 boonyeun 207   01/07/2014 : 11:57 
217 ล่าสุด
 ปกธรรมนูญสุขภาพ 1 221 222   28/06/2014 : 13:09 
boonyeun ล่าสุด
 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน "ราตรีสีชมพู" เลี้ยงส่ง นพ 2 JN 270   27/06/2014 : 16:19 
JN ล่าสุด
 ขอเชิญร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการ 0 JN 191   27/06/2014 : 11:59 
JN ล่าสุด
 แก้ไข Key ข้อมูล บสต. 0 JN 199   25/06/2014 : 11:52 
JN ล่าสุด
 แจ้งอบรมจิตสังคมบำบัดใน ร.ร. 6 JN 818   25/06/2014 : 10:38 
JN ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงิน โบนัส ประจำปี2555 1 kanjana 306   25/06/2014 : 09:38 
จารุวรรณ ล่าสุด
 แจ้งด่วน!! งานแผนไทย 3 Tungmay 463   24/06/2014 : 15:11 
216 ล่าสุด
 ด่วนที่สุด...งานวันยาเสพติดโลก 2 JN 214   24/06/2014 : 12:52 
210 ล่าสุด
 ขอให้แจ้งยอด อสม. ด่วนที่สุด 9 kanjana 542   24/06/2014 : 12:04 
209 ล่าสุด
 แจ้งผลการประกวด และขอเชิญร่วมกิจกรรม HWP 4 JN 401   23/06/2014 : 12:02 
JN ล่าสุด
 ส่งข้อมูล ppitem1-2ปี57 1 toy 243   22/06/2014 : 09:22 
Ta..gean ล่าสุด
 อย่าลืม..ฉัน..วันสุดท้าย..วัคซีนที่่คุณต้องใช้ 0 สายลมแสงแดด65 220   20/06/2014 : 11:24 
สายลมแสงแดด65 ล่าสุด
 รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติธรรม 23-27 มิ.ย57 4 หน.ภัย 307   20/06/2014 : 10:42 
002498 ล่าสุด
 ด่วน..รง.ความคลอบคลุมวัคซีนงวด 3-57 ส่งด่วนเลยครับ 2 สายลมแสงแดด65 246   19/06/2014 : 17:22 
Ta..gean ล่าสุด
 แจ้ง 204 208 และ 216 รับ รง.และติดตามเด็ก 1 JN 222   19/06/2014 : 14:15 
JN ล่าสุด
 แจ้งค่าใช้จ่ายค่าเสื้อ 5 ส 0 boonyeun 204   19/06/2014 : 11:16 
boonyeun ล่าสุด
 ขอเชิญผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเข้ารับอบรมฟื้นฟู 1 Tungmay 276   18/06/2014 : 08:23 
205 ล่าสุด
 ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอง งาน Storke 1 Tungmay 305   18/06/2014 : 08:23 
205 ล่าสุด
 เชิญประชุม งานส่งเสริม + ข้อมูล 1 Tungmay 281   17/06/2014 : 23:15 
Ta..gean ล่าสุด
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 1 JN 242   16/06/2014 : 20:12 
210 ล่าสุด
 แจ้งรายชื่อ อสม.ที่โอนเงินไม่ได้ 2 kanjana 319   16/06/2014 : 11:52 
201 ล่าสุด
 ผู้รับผิดชอบงาน ยสต.โหลดไป 1 JN 256   16/06/2014 : 11:32 
205 ล่าสุด
 แผนศูนย์เขต 3 .ตรวจประเมิน HWP. 2 JN 1286   13/06/2014 : 14:57 
JN ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงิน ประกันสังคม 1 kanjana 299   13/06/2014 : 13:38 
205 ล่าสุด
 


Web Link ระบบงาน Online สำหรับ รพ.สต.

ผลการดำเนินงาน ANC,EPI,PP,MCH   http://zone6.cbo.moph.go.th/mis/ppmch
KPI ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด      http://61.7.153.67/mis/
ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย      http://61.7.153.67/mis/ttm
(e-GP) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 (แพทย์แผนไทย) รหัสยาแผนไทย24หลัก-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลวัฒนานคร(http://103.10.228.99/)
โรงพยาบาลวัฒนานคร (ศูนย์บริการข้อมูลระดับ อำเภอ)(http://103.10.228.99/amphurservice/)
โรงพยาบาลวัฒนานคร (ศูนย์บริการข้อมูลระดับ รพ.สต.)(http://103.10.228.99/tambonservice/)
  JVisit,JiPad-Health data Center(Software Update กระทรวงสาธารณสุข)(HDC)
  (สปสช) OP/PP Individual Records (ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล) (http://op.nhso.go.th/op/)
  (สปสช) OP/PP รายงานคุณภาพการรับ-ส่ง ข้อมูล  (http://isoppp.nhso.go.th/misoppp/)
  (สปสช) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://www.nhso.go.th)
  (สปสช) รายการเงินโอนเข้า สสจ.สระแก้ว   แยกตามปีงบประมาณ (http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/)
  (สปสช) Download เอกสารบรรยาย/ประชุม/ไฟล์โปรแกรมของเว็บ 
  (สปสช) ตรวจสอบสิทธิประชากร การลงทะเบียนบัตรทอง (http://ucsearch.nhso.go.th)
  (สปสช เขต 6 ระยอง)  http://rayong.nhso.go.th/
  21 แฟ้ม เว็บ สสจ. สระแก้ว (http://team.sko.moph.go.th/analysis/) (ใหม่)
  21 แฟ้ม เว็บ สสจ. สระแก้ว (http://team.sko.moph.go.th/pexp/) (เดิม)
  (สนย) 21 แฟ้มมาตรฐาน ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลระดับปฐมภูมิ  (http://203.157.10.11/mainweb/)
  (สนย) รายงานการตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยง ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (http://healthcaredata.moph.go.th/rel/)
  (สนย) รายงานการตรวจสอบข้อมูล ในรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐาน  (http://164.115.5.62/ccreport/) 
  (สนย) การนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูล ในรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐาน (http://203.157.10.11/report/)
  (สนย) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ  (http://gishealth.moph.go.th/hisomap/gmap.php)
  (อสม) ระบบฐานข้อมูล อสม. (www.thaiphc.net)
  (อสม) การประเมินศักยภาพหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (แผนที่GIS) (www.thaiphc.net/vhv/map/)
  (JHCIS) Update Version JHCIS ระบบงานสถานีอนามัย  (http://webboard.moph.go.th/board/viewforum.php?f=12)
  (CSX2010) โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (http://www.nci.go.th/cxscreening/index.html)
  โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ (e-report.energy.go.th)
  เว็ปไซน์จังหวัดสระแก้ว (http://www.sakaeo.go.th)
  สสจ.สระแก้ว  (เว็บประชาชน)  (http://www.sko.moph.go.th/)
  สสจ.สระแก้ว  (เว็บเจ้าหน้าที่)  (http://team.sko.moph.go.th/
  สสจ.สระแก้ว  (เว็บระบบงานออนไลน์)  (http://work.sko.moph.go.th/)  


  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร 
ผู้ช่วยป๋อง

วิสัยทัศน์

               "เครือข่ายบริการสุขภาพวัฒนานครเป็นผู้นำแห่งคุณภาพ บูรณาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในปี 2558"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพรวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

1. พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
2. ภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
3. พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวมในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
4. พัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังด้วยการบริหารการจัดการที่ดี

ค่านิยม

                                                             "นำคุณค่าความดีสู่การทำงาน"

                                        : งานเพื่อเลี้ยงชีพ งานเพื่อพัฒนาตนเอง งานเพื่อประโยชน์สังคม

เป้าหมาย(Goals)
                      1.ด้านผู้รับบริการ
                              1.1. องค์รวมและสร้างเสริมสุขภาพ
                              1.2 ปลอดภัย

                      2. ด้านบุคลากร
                              2.1 พึงพอใจ บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุข
                     3. ด้านองค์กร
                              3.1 การบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์
                              3.2 การบรรลุผลสำเร็จตามเข็มมุ่ง
                              3.3 การบรรลุผลสำเร็จตาม Performance

                     4. ด้านชุมชน
                              4.1 ชุมชนเข้มแข็ง
                              4.2 สร้างภาคีเครือข่าย


ผู้บันทึก boonyeun เมื่อ ศุกร์ 25 ต.ค. 13@ 16:31:26 UTC (435 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ข่าวเด่น


 ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ 
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: EWaxman
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 389897

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 545
สมาชิก: 36
ทั้งหมด: 581

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : AndrewSUJ
02 : RBrookes
03 : dugout1arch
04 : ESKS
05 : THwd
06 : KGVL
07 : SFVR
08 : HNKU
09 : WUPC
10: AYoder
11: DG95
12: HMcdermot
13: BBYA
14: Y70T
15: M9518
16: LAPJV
17: FHUAU
18: M0579
19: FIFVE
20: EBrandt
21: HRomero
22: DAllie
23: PYEF
24: LEQV
25: bear2hole
26: HBeach
27: LM94
28: G54W
29: CLCPV
30: KMcReynol
31: VCamara
32: EMPTB
33: SRae
34: JEZST
35: IWillard
36: GCowan
 เข้าระบบ 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ใบตรวจผลรางวัล
ประจำงวด :
 ราคาน้ำมันวันนี้ 
 เว็บไซน์ที่น่าสนใจ 

กระปุกดอทคอม

--------------------------------------------
สนุกดอทคอม

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์มติชน

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

--------------------------------------------
Maxnettv.tv ดูทีวีออนไลน์

 บันเทิง 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
Tel : 037-261398 , Fax : 037-262224การสร้างหน้าเอกสาร: 0.86 วินาที