สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  สมัครสมาชิก
 เฉพาะผู้ดูแลระบบ 
เฉพาะผู้ดูแลระบบเขียนบทความได้ที่นี่
ออกจากระบบผู้ดูแล
 เมนูหลัก 
· หน้าแรก
· กระดานข่าว(Webboard)
· ข่าวสารส่วนตัว
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหาสาระพัดประโยชน์
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ 
 หน้าหลัก
 สสอ.วัฒนานคร
 รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
 รพ.สต.บ้านคลองมะนาว
 รพ.สต.บ้านหนองหอย
 รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ
 รพ.สต.บ้านหนองเทา
 รพ.สต.บ้านทับใหม่
 รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส
 รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว
 รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม
 รพ.สต.บ้านห้วยชัน
 รพ.สต.บ้านหนองแวง
 รพ.สต.บ้านแซร์ออ
 รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ
 รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย
 รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา
 รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน
 รพ.สต.บ้านคลองทราย
 รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง
 รพ.สต.บ้านคลองคันโท
 รพ.สต.บ้านท่าช้าง
 รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง(สาขาห้วยโจด)
 รพ.วัฒนานคร
 เว็บไซน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 รพ.สต.หนองแวง
 รพ.สต.ห้วยชัน
 รพ.สต.หนองหอย
 รพ.สต.คลองมะนาว
 รพ.สต.ใหม่ศรีจำปา
 รพ.สต.ห้วยโจด

 หน่วยงานสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว


สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสระแก้ว


กระทรวงสาธารณสุข


สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช.)


สำนักระบาดวิทยา
เขต3 ชลบุรี


สมาคมหมออนามัย

 ราคาทองคำ 

ข่าวสารวันนี้

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 Updateฌกส.อสม.จังหวัด(Cremation_Province)V2014.12.19(แก้bug) 0 admin2 111   19/12/2014 : 14:05 
admin2 ล่าสุด
 แจ้งกำหนดการ sportday พรุ่งนี้ 0 221 48   19/12/2014 : 13:44 
221 ล่าสุด
 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพหรือผู้รับผิดชอบงานNCD ประชุม 0 toy 55   19/12/2014 : 09:08 
toy ล่าสุด
 ขอให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมสหกรณ์ฯ 13 SIRILADA 222   18/12/2014 : 22:29 
220 ล่าสุด
 ทดสอบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ 2 217 70   18/12/2014 : 11:10 
201 ล่าสุด
 ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อเจ้าหน้้าที่เข้ารับการอบรม นสค. 9 SIRILADA 206   18/12/2014 : 08:08 
209 ล่าสุด
 ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ผ่านGIS 6 JN 312   17/12/2014 : 22:13 
205 ล่าสุด
 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 7 SIRILADA 246   17/12/2014 : 09:29 
214 ล่าสุด
 แจ้งนัดหมายซ้อมสแตนเชียร์งานกีฬาสาสุข (ทุก รพ.สต.) 4 Tungmay 159   16/12/2014 : 14:21 
รณรงค์ ล่าสุด
 Updateโปรแกรมฌกส.อสม.จังหวัด(Cremation_Province)V2014.12.16 0 admin2 80   16/12/2014 : 12:11 
admin2 ล่าสุด
 ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงลายมือชื่อของ อสม. 0 SIRILADA 76   16/12/2014 : 10:22 
SIRILADA ล่าสุด
 ปรชุมตามพรบ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ 10 boonyeun 233   16/12/2014 : 08:46 
209 ล่าสุด
 แจ้งด่วน รพ.สต. ทุกแห่ง เรื่องแผนเงินบำรุง 2 Tungmay 101   15/12/2014 : 21:06 
217 ล่าสุด
 เชิญสมาชิก กบข. ร่วมประชุม 5 SIRILADA 156   15/12/2014 : 10:01 
216 ล่าสุด
 ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งรายชื่องานกีฬาสาสุข 9 Tungmay 494   11/12/2014 : 21:33 
รณรงค์ ล่าสุด
 ขอเลื่อนการรับยา 1 หน.ภัย 111   11/12/2014 : 09:40 
205 ล่าสุด
 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพหรืผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยประชุม 2 toy 194   09/12/2014 : 14:58 
205 ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงิน ต่าง ๆจากCUP 2 kanjana 171   09/12/2014 : 12:22 
205 ล่าสุด
 ด่วน ขอข้อมูลจำนวน อสม. ที่มีอยู่จริงในพื้นที่ 1 kanjana 675   09/12/2014 : 11:25 
208 ล่าสุด
 แจ้งเปลี่ยนแปลงสรุปวาระการประชุม อสม. 0 kanjana 114   09/12/2014 : 10:07 
kanjana ล่าสุด
 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพหรือผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กประชุม 2 toy 168   09/12/2014 : 08:13 
205 ล่าสุด
 แจ้งขอข้อมูล นสค.ทุกแห่ง 27 boonyeun 1085   08/12/2014 : 17:24 
202 ล่าสุด
 ด่วน ขอให้ทุกแห่งแจ้ง จำนวน อสม. ที่จะรับค่าป่วยการ58-59 6 kanjana 497   08/12/2014 : 11:27 
002498 ล่าสุด
 อำเภอยิ้ม 0 หน.ภัย 168   04/12/2014 : 15:52 
หน.ภัย ล่าสุด
 ประชุมสมาชิกออมสิน 1 217 187   03/12/2014 : 16:28 
UDOMSAK ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมประจำเดือน 2 หน.ภัย 292   02/12/2014 : 08:45 
หน.ภัย ล่าสุด
 ขอความร่วมมือคัดกรองมะเร็งเต้านม 4 toy 403   01/12/2014 : 15:42 
221 ล่าสุด
 รถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ปี 58 1 หน.ภัย 226   01/12/2014 : 14:21 
205 ล่าสุด
 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 0 หน.ภัย 196   28/11/2014 : 16:26 
หน.ภัย ล่าสุด
 จัดทำคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ 0 SIRILADA 216   28/11/2014 : 14:09 
SIRILADA ล่าสุด
 แจ้งรับแบบสอบถาม 0 JN 172   28/11/2014 : 11:14 
JN ล่าสุด
 ประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำ รพ.สต. 4 หน.ภัย 348   26/11/2014 : 15:42 
220 ล่าสุด
 แจ้ง นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต. 203 / 218 0 Tungmay 194   26/11/2014 : 13:45 
Tungmay ล่าสุด
 กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ 1 JN 328   26/11/2014 : 12:34 
JN ล่าสุด
 เร่งรัดแผนเงินบำรุง และแผนปฏิบัติการ 0 kanjana 225   25/11/2014 : 12:43 
kanjana ล่าสุด
 ส่งรายงานผู้เข้ารับการบำบัดในเดือนนี้ด้วย 2 JN 1684   25/11/2014 : 09:29 
JN ล่าสุด
 Key รับยา SINAP ด้วย 1 JN 3715   25/11/2014 : 09:22 
JN ล่าสุด
 แจ้งแผนการออกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 0 toy 210   25/11/2014 : 08:58 
toy ล่าสุด
 ขอความร่วมมือในการเดินขบวนแห่งานกาชาด 2 JN 1768   24/11/2014 : 16:44 
JN ล่าสุด
 แจ้งแบบฟอร์มรายงานประจำเดือนทันตาภิบาล 0 Tungmay 206   24/11/2014 : 14:03 
Tungmay ล่าสุด
 สำรวจความต้องการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงและยาฝัง 0 toy 203   24/11/2014 : 11:19 
toy ล่าสุด
 งานกองทุน 2 JN 323   22/11/2014 : 06:03 
JN ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงิน ประกันสังคมงวด 7/2557 0 kanjana 252   21/11/2014 : 15:48 
kanjana ล่าสุด
 รับสมัครนักกรีฑา (ประเภทวิ่ง) 1 JN 273   20/11/2014 : 09:51 
รณรงค์ ล่าสุด
 แจ้ง 219,204 และ 207 รับCase บำบัด 0 JN 240   19/11/2014 : 20:15 
JN ล่าสุด
 ด่วน!! ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลประชุม JHCIS 4 Tungmay 364   19/11/2014 : 14:44 
admin2 ล่าสุด
 แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ขอข้อมูลผู้ป่วย Stroke ^^ 17 Tungmay 841   19/11/2014 : 13:09 
pancake ล่าสุด
 ด่วนที่สุด ตรวจสอบรายชื่อ อสม. 2 kanjana 380   19/11/2014 : 11:26 
pancake ล่าสุด
 แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ตรวจสอบยอดยาสมุนไพรปี 2558 3 Tungmay 358   19/11/2014 : 11:23 
pancake ล่าสุด
 ตัวอย่างแผนเงินบำรุง+แผนยุทธฯ58_by หนองหอย_update_2557-11-14 1 admin2 759   14/11/2014 : 14:40 
รณรงค์ ล่าสุด
 ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน Dancercise 2015 2 JN 455   14/11/2014 : 10:55 
JN ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติการ 2 SIRILADA 311   12/11/2014 : 15:29 
217 ล่าสุด
 ค่าสมาชิก ฌกส.อสม.อำเภอ/จังหวัด2558 & โปรแกรมการบันทึก 0 admin2 275   11/11/2014 : 14:47 
admin2 ล่าสุด
 ด่วน++ แจ้งทันตาภิบาล 0 Tungmay 261   10/11/2014 : 16:22 
Tungmay ล่าสุด
 ขอเชิญประชุม Service Plan 1 boonyeun 344   07/11/2014 : 12:04 
205 ล่าสุด
 ขอส่งคำสั่ง 0 JN 344   07/11/2014 : 07:31 
JN ล่าสุด
 ส่งแผนยุทธศาสตร์ 58 2 toy 377   05/11/2014 : 16:15 
203 ล่าสุด
 แจ้งรพสตที่รับยางวด1(ตุลาคม57. 0 kanjana 312   05/11/2014 : 15:08 
kanjana ล่าสุด
 แผนเงินบำรุง 2558-(ฟอร์เปล่า)_Update_2557_11_04_ตามที่ประชุม 1 admin2 400   05/11/2014 : 10:29 
รณรงค์ ล่าสุด
 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการจัดแผน58 1 kanjana 321   05/11/2014 : 08:20 
220 ล่าสุด
 แบบฟอร์มทำแผนสสอ.58...ล่าๆๆๆ...สุด 0 212 281   04/11/2014 : 11:59 
212 ล่าสุด
 โปรแกรมการเงิน และบัญชี 2558 (Do it yourself) _by admin 0 admin2 317   03/11/2014 : 16:15 
admin2 ล่าสุด
 แจ้งการจัดสรรงบยา ปี 58 2 หน.ภัย 402   03/11/2014 : 13:33 
admin2 ล่าสุด
 ขอให้ส่งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ 0 SIRILADA 270   03/11/2014 : 12:03 
SIRILADA ล่าสุด
 แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง เรื่องงานแผนไทย 2 Tungmay 423   31/10/2014 : 09:45 
201 ล่าสุด
 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การคีย์ข้อมูลยิ้มสดใส + ประชุมทันตา 0 Tungmay 301   30/10/2014 : 16:11 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้งการจัดทำแผนการเงิน และแผนปฎิบัติการ 0 kanjana 332   30/10/2014 : 14:32 
kanjana ล่าสุด
 ล่าสุดประชุมกีฬา..การแบ่งสายกีฬาสา,สุขปี 57 1 สายลมแสงแดด65 484   30/10/2014 : 11:17 
สายลมแสงแดด65 ล่าสุด
 แจ้ง ผู้สนใจกีฬา.แบดมิน ปิงปอง เทนนิส ปาเป้า 3 สายลมแสงแดด65 474   30/10/2014 : 11:14 
สายลมแสงแดด65 ล่าสุด
 มาแล้ว...โปรแกรมก๊ฬาสาสุข ปีนี้..(15-20ธ.ค.57) 0 สายลมแสงแดด65 269   30/10/2014 : 11:09 
สายลมแสงแดด65 ล่าสุด
 วัสดุการแพทย์รอบที่ 3 1 หน.ภัย 304   29/10/2014 : 19:29 
205 ล่าสุด
 แจ้ง 209 (งานสุขภาพจิต) 0 JN 287   29/10/2014 : 15:58 
JN ล่าสุด
 แจ้งต่ออายุนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 2 JN 478   24/10/2014 : 14:03 
JN ล่าสุด
 ขอเชิญข้าราชการ,ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปร่วมพิธี 3 JN 497   21/10/2014 : 13:37 
208 ล่าสุด
 ขิเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้รับผิดชอบงาน NCD ประชุม 3 toy 545   21/10/2014 : 10:39 
210 ล่าสุด
 (ราคาร้านไอที วัฒนานคร)วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-สืบราคามาให้ 0 admin2 401   20/10/2014 : 21:06 
admin2 ล่าสุด
 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย-ตามสิทธิ-การอยู่อาศัย(Typelive)ในJHCIS 1 admin2 460   20/10/2014 : 19:11 
220 ล่าสุด
 เร่งรายงานประเมินกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2557 0 JN 550   20/10/2014 : 15:38 
JN ล่าสุด
 ไฟล์_(รวม)_รายการเงินโอน(ทั้งปี) ปีงบประมาณ 2557_(by admin) 1 admin2 378   20/10/2014 : 08:10 
217 ล่าสุด
 ไฟล์-ลงรายรับ-รายจ่ายเงิน-คงเหลือ-2558-(ปรับแก้ไขใหม่) 3 admin2 463   17/10/2014 : 18:59 
admin2 ล่าสุด
 สถานะข้อมูลในDatacenterตรวจสอบและส่งมาด้วยครับ-ถ้าไม่ถูกต้อง 5 admin2 650   17/10/2014 : 09:30 
203 ล่าสุด
 ส่งแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 58 1 boonyeun 429   16/10/2014 : 14:35 
205 ล่าสุด
 ไฟล์แผนการเงิน2558 ต้นฉบับ_ปรับใหม่ by admin 1 admin2 409   16/10/2014 : 13:01 
216 ล่าสุด
 ขอเชิญประชุมทำแผนการเงิน 1 217 387   14/10/2014 : 21:18 
210 ล่าสุด
 ขออนุญาตติดตามรายงาน ความครอบคลุมวัคซีนงวด4/57(อีก 4 ที่) 0 สายลมแสงแดด65 356   14/10/2014 : 10:28 
สายลมแสงแดด65 ล่าสุด
 มาแล้วครับ-รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับทำแผนปี2558 2 admin2 812   13/10/2014 : 11:43 
admin2 ล่าสุด
 โครงการรณรงค์ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 0 Tungmay 409   13/10/2014 : 09:22 
Tungmay ล่าสุด
 โปรแกรมตรวจสอบประเภทRamและbusของRam เพื่อประกอบการจัดทำแผน 0 admin2 366   11/10/2014 : 15:46 
admin2 ล่าสุด
 ขอความอนุเคราะห์จ่ายเงินค่าส่งสไลด์ตรวจ pap smear 0 toy 405   09/10/2014 : 10:59 
toy ล่าสุด
 ขอศึกษาดูงาน 217 และ 210 0 JN 427   09/10/2014 : 10:52 
JN ล่าสุด
 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ตามผลงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก 0 toy 400   09/10/2014 : 10:42 
toy ล่าสุด
 ใบเบิกยาปีงบ2558 0 รณรงค์ 395   08/10/2014 : 16:08 
รณรงค์ ล่าสุด
 แจ้งทันตาภิบาล !! ด่วนนะค่ะ จาก รพ. 0 Tungmay 382   07/10/2014 : 13:42 
Tungmay ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 14 kanjana 1000   06/10/2014 : 15:18 
216 ล่าสุด
 ด่วนที่สุด..เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 0 JN 380   06/10/2014 : 15:15 
JN ล่าสุด
 แจ้งการโอนเงินประกันสังคม 5/2557 0 kanjana 438   01/10/2014 : 14:04 
kanjana ล่าสุด
 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้รับผิดชอบงานNCDประชุม 3 toy 608   30/09/2014 : 19:35 
210 ล่าสุด
 การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานบริการสาธารณสุข 1 หน.ภัย 459   30/09/2014 : 15:41 
นาวิกโยธิน79 ล่าสุด
 แจ้งแพทย์แผนไทย ผช.แพทย์แผนไทย 6 Tungmay 802   30/09/2014 : 09:56 
221 ล่าสุด
 แจ้ง 209 แก้ไขรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบสต.4 0 JN 414   30/09/2014 : 00:37 
JN ล่าสุด
 


โปรแกรมดาวน์โหลด

Datacenter Subdistrict Health Promoting Hospitalโปรแกรมบริหารจัดการระบบงาน JHCIS
ช่วยแก้ไขระบบข้อมูลเรียกดูรายงานและข้อมูลในการทำงาน
  ดาน์โหลดได้ที่นี่ DC_SHPH.rar  
    คู่มือระบบงานโปรแกรม manual_dc_shph
ติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook    https://www.facebook.com/dcshph


Web Link ระบบงาน Online สำหรับ รพ.สต.

ผลการดำเนินงาน ANC,EPI,PP,MCH   http://zone6.cbo.moph.go.th/mis/ppmch
KPI ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด      http://61.7.153.67/mis/
ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย      http://61.7.153.67/mis/ttm
(e-GP) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 (แพทย์แผนไทย) รหัสยาแผนไทย24หลัก-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลวัฒนานคร(http://103.10.228.99/)
โรงพยาบาลวัฒนานคร (ศูนย์บริการข้อมูลระดับ อำเภอ)(http://103.10.228.99/amphurservice/)
โรงพยาบาลวัฒนานคร (ศูนย์บริการข้อมูลระดับ รพ.สต.)(http://103.10.228.99/tambonservice/)
  JVisit,JiPad-Health data Center(Software Update กระทรวงสาธารณสุข)(HDC)
  (สปสช) OP/PP Individual Records (ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล) (http://op.nhso.go.th/op/)
  (สปสช) OP/PP รายงานคุณภาพการรับ-ส่ง ข้อมูล  (http://isoppp.nhso.go.th/misoppp/)
  (สปสช) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://www.nhso.go.th)
  (สปสช) รายการเงินโอนเข้า สสจ.สระแก้ว   แยกตามปีงบประมาณ (http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/)
  (สปสช) Download เอกสารบรรยาย/ประชุม/ไฟล์โปรแกรมของเว็บ 
  (สปสช) ตรวจสอบสิทธิประชากร การลงทะเบียนบัตรทอง (http://ucsearch.nhso.go.th)
  (สปสช เขต 6 ระยอง)  http://rayong.nhso.go.th/
  21 แฟ้ม เว็บ สสจ. สระแก้ว (http://team.sko.moph.go.th/analysis/) (ใหม่)
  21 แฟ้ม เว็บ สสจ. สระแก้ว (http://team.sko.moph.go.th/pexp/) (เดิม)
  (สนย) 21 แฟ้มมาตรฐาน ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลระดับปฐมภูมิ  (http://203.157.10.11/mainweb/)
  (สนย) รายงานการตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยง ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (http://healthcaredata.moph.go.th/rel/)
  (สนย) รายงานการตรวจสอบข้อมูล ในรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐาน  (http://164.115.5.62/ccreport/) 
  (สนย) การนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูล ในรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐาน (http://203.157.10.11/report/)
  (สนย) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ  (http://gishealth.moph.go.th/hisomap/gmap.php)
  (อสม) ระบบฐานข้อมูล อสม. (www.thaiphc.net)
  (อสม) การประเมินศักยภาพหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (แผนที่GIS) (www.thaiphc.net/vhv/map/)
  (JHCIS) Update Version JHCIS ระบบงานสถานีอนามัย  (http://webboard.moph.go.th/board/viewforum.php?f=12)
  (CSX2010) โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (http://www.nci.go.th/cxscreening/index.html)
  โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ (e-report.energy.go.th)
  เว็ปไซน์จังหวัดสระแก้ว (http://www.sakaeo.go.th)
  สสจ.สระแก้ว  (เว็บประชาชน)  (http://www.sko.moph.go.th/)
  สสจ.สระแก้ว  (เว็บเจ้าหน้าที่)  (http://team.sko.moph.go.th/
  สสจ.สระแก้ว  (เว็บระบบงานออนไลน์)  (http://work.sko.moph.go.th/)  


  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร 
ผู้ช่วยป๋อง

วิสัยทัศน์

               "เครือข่ายบริการสุขภาพวัฒนานครเป็นผู้นำแห่งคุณภาพ บูรณาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในปี 2558"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพรวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

1. พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
2. ภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
3. พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวมในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
4. พัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังด้วยการบริหารการจัดการที่ดี

ค่านิยม

                                                             "นำคุณค่าความดีสู่การทำงาน"

                                        : งานเพื่อเลี้ยงชีพ งานเพื่อพัฒนาตนเอง งานเพื่อประโยชน์สังคม

เป้าหมาย(Goals)
                      1.ด้านผู้รับบริการ
                              1.1. องค์รวมและสร้างเสริมสุขภาพ
                              1.2 ปลอดภัย

                      2. ด้านบุคลากร
                              2.1 พึงพอใจ บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุข
                     3. ด้านองค์กร
                              3.1 การบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์
                              3.2 การบรรลุผลสำเร็จตามเข็มมุ่ง
                              3.3 การบรรลุผลสำเร็จตาม Performance

                     4. ด้านชุมชน
                              4.1 ชุมชนเข้มแข็ง
                              4.2 สร้างภาคีเครือข่าย


ผู้บันทึก boonyeun เมื่อ ศุกร์ 25 ต.ค. 13@ 16:31:26 UTC (843 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ข่าวเด่น


 ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ 
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: R8008
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 562971

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 732
สมาชิก: 80
ทั้งหมด: 812

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : CyrusLDGIk
02 : PilarCecil
03 : OdellMeach
04 : HDoorly
05 : RNLGG
06 : AnnelieDan
07 : DAERX
08 : ICrum
09 : ElvisGolde
10: LindaGratt
11: EfrainWind
12: LatoshDago
13: PilarMccar
14: LovieStapl
15: MiaDanismc
16: A0392
17: KatjaSweet
18: CyrilW13te
19: KAppel
20: IssacHzlmy
21: ChristRown
22: ElouiseQAE
23: BradleEste
24: PearlTheri
25: Kristo11V
26: C0786
27: MagdalVine
28: BeatriCond
29: JudiX39sdu
30: CNeild
31: DXfh
32: RoseannSea
33: CarminePet
34: MerrillBla
35: DustyDarke
36: JeffersHut
37: JeannaBarn
38: TheronAndr
39: MarcelDunr
40: BernieL87
41: CJ92
42: SGaertner
43: 217
44: ZaraR12sjk
45: TDuhig
46: Miguel09Yw
47: RodrigSpea
48: MichellMar
49: MicheaLVIB
50: AB60
51: ThaliaW67s
52: MargarMade
53: SonjaBeyym
54: G8290
55: WinstoTown
56: SammyAlber
57: udomsak
58: VictorFysh
59: AugustuRHG
60: ArdisStook
61: AlyceMonds
62: RosettaSto
63: อ้อมแอ้ม
64: ClifforNel
65: OlivaFlowe
66: EllisBelue
67: JosieJimen
68: AmberForth
69: numberroute94
70: CandraGell
71: Newton9406
72: AnjaDixson
73: BarbKeene
74: RDCSG
75: TTMKather
76: JeanaAllnu
77: EwanDerham
78: EfrenOuthw
79: GeorgiGuer
80: swamp8beaver
 เข้าระบบ 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ใบตรวจผลรางวัล
ประจำงวด :
 ราคาน้ำมันวันนี้ 
 เว็บไซน์ที่น่าสนใจ 

กระปุกดอทคอม

--------------------------------------------
สนุกดอทคอม

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์มติชน

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์

--------------------------------------------
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

--------------------------------------------
Maxnettv.tv ดูทีวีออนไลน์

 บันเทิง 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
Tel : 037-261398 , Fax : 037-262224การสร้างหน้าเอกสาร: 2.30 วินาที